HS BlogokAz Őrzők - Ra-den

HS Blog: Az Őrzők - Ra-den

2023.07.17 07:39
226

Az Őrzők - Ra-den

Első őrzőnk aki bemutatásra kerül Ra Ősőrző, de egyesek Ra-den néven ismerik.

Ra-den (Ra)

Ra Ősőrző (Highkeeper Ra) egy titán Őrző volt, akit eredetileg Azeroth déli régióinak felügyelésével bíztak meg, amelyek később Pandaria, Uldum és Ahn'Qiraj néven váltak ismertté. Ra adományozta az életet a mogu-knak, akik Ra-den vagy Ra-Den néven ismerik őt, ami az ő nyelvükön azt jelenti, hogy „Ra mester”. Az Ősőrzőt a mogu-k egyszerűen Viharnak, később pedig „az alvó Őrzőnek" is nevezték, míg Xuen „a vihar ura” illetve „a vihar istene” néven emlegette őt.

Több ezer évvel ezelőtt Ra-t legyőzte Lei Shen, aki ellopta az őrző erejét, és felhasználta birodalma megalapítására. Ra-t ezután a Vihar Trónja (Throne of Thunder), Lei Shen hatalmának székhelye alá láncolták, amíg végül halandó kalandorok ki nem szabadították. Évekkel később Ra csatlakozott az újonnan felébredt Ősi Isten (Old God), N'Zoth elleni harchoz, de Ny'alotha-ba került ahol megrontották, így Azeroth hősei kénytelenek voltak véget vetni az életének.

Az Elemek elleni harc

A többi titánszülötthöz (titan-forged) hasonlóan Ra-t is a titánok hozták létre, hogy háborút vívjanak az Azerothot ellepő Ősi Istenek ellen. Mivel a titánok kolosszális alakja megakadályozta őket abban, hogy közvetlenül cselekedjenek anélkül, hogy Azeroth világlelkét károsítanák vagy elpusztítanák, a titán Pantheon ehelyett titánszülötteket ruházott fel hatalommal, akiket Őrzőknek neveztek el, hogy helyettük harcoljanak. Odynhoz hasonlóan Ra Ősőrzőt is Aman'Thul, a Pantheon Ősatyja hatalmazta fel. Ra-t Aman'Thul a Ra-den Öklével (The Fist of Ra-den) is felruházta. Az Ősőrző arra használta, hogy életet adjon a mogu fajnak, és megszámlálhatatlanul sok éven át forgatta azt az Ősi Istenek Fekete Birodalma (Black Empire) elleni harcban.

Ra-den Ökle

Ahhoz, hogy elérjék az Ősi Isteneket, a titánszülötteknek először le kellett győzniük szörnyűséges szolgáikat, az Elementál Urakat (Elemental Lords). Az őrzők elhatározták, hogy megosztják és legyőzik az ellenségeiket, ezért úgy döntöttek, hogy szétválnak, és csapataikat egy adott nagyúr ellen küldik harcba. Ra, Thorim és Hodir őrzőket azzal bízták meg, hogy vívjanak háborút Al'Akir, a Szélúr ellen. Az ég és a viharok feletti uralmukat felhasználva a három őrzőnek sikerült legyőznie a Szélurat a birodalma tetején. Bár legyőzték őket, az őrzők tudták, hogy idővel visszatérnek. Ra hamarosan megoldást talált, és Helya varázslónővel együtt megalkotta az Elemi Síkot (Elemental Plane), hogy bebörtönözze a kaotikus elementálokat. Ezután a kapuit az Ősőrző lezárta.

Azeroth rendezése

Miután az Ősi Isteneket legyőzték és bebörtönözték Azeroth felszíne alá, a titánszülöttek elindultak, hogy két hatalmas gépet telepítsenek, amelyek segítenek táplálni Azeroth növekvő világlelkét: az Akarat Kohóját (Forge of Wills) és az Eredet Kohóját (Forge of Origination). Ra az utóbbi kohó telepítésére indult Azeroth déli részeire, de az oda vezető úton felfedezte a megölt Y'Shaarj maradványait, beleértve annak szívét is. Ra elhatározta, hogy ezeket a maradványokat egy földalatti kriptába zárja, amely Y'Shaarj Kriptája néven vált ismertté, és megbízta mogu szolgáit, hogy őrizzék a környező földekkel együtt.

Végül Ra és követői elérték céljukat, és miután felállították az Eredet Kohóját, létrehozták Uldum nagy erődjét, amely a titánszülöttek legdélebbi hadműveleti bázisául szolgált. Az Ősőrző megbízta néhány tol'vir és anubisath szolgáját a terület védelmével, míg ő maga nyugatabbra folytatta útját, hogy létrehozza Ahn'Qiraj erődjét, amely az Ősi Isten, C'Thun börtönéül szolgált. Miután ezt a feladatot is elvégezte, Ra a következő korszakokat Azeroth déli régióinak bebarangolásával és őrzésével töltötte. A mogu-kat, akik közvetlenül Ra-nak feleltek, Rajani néven ismerték.

Valamivel később Ra jelen volt a proto-sárkányok felemelkedésénél és az öt sárkánynemzetség megteremtésénél. Az Ősőrzőn keresztül, Aman'Thul erejének egy részét a bronz sárkányba, Nozdormuba vezette, hatalmat adva neki az idő felett.

A titánok közelről figyelték a titánszülöttek tetteinek kibontakozását, és végül elhagyták a világot, bízva abban, hogy Azeroth biztonságban van a szolgáik kezében. Egy viharos napon Ra és mogu követői felmásztak egy kolosszális hegyre, hogy elbúcsúztassák a titánokat. A legendák szerint az Ősőrző a pajzsához csapta a fegyverét, aminek hatására elállt az eső és feloszlottak a felhők, miközben a hegy a lábuk alatt magasabbra emelkedett, és villámok és tűz világította meg az eget, hogy Ra és követői jobban megpillanthassák a titánokat. Végül a szelek szomorú búcsúüvöltést üvöltöttek.

Aman'Thul szelleme

Egy nap, miközben az őrzők Azerothon végezték munkájukat, hirtelen hatalmas erőáramlást éreztek, és töredezett emlékek áradata öntötte el őket. Az őrzők értetlenkedve üzentek a Pantheonnak, hogy mi és miért történt, de nem kaptak választ. Nagyon hosszú idő után Ra rájött, hogy ez nem egyszerű anomália, hanem a Pantheon szellemének utolsó maradványa, miután az áruló Sargeras megölte a testvéreit. Az Ősőrző nehezen tudta elfogadni a Pantheon halálát, és gondosan kivonta Aman'Thul maradék erejét, mielőtt egy hegyi páncélteremben tárolta volna az Örök Virágzás Völgye (Vale of Eternal Blossoms) közelében. Ezt követően depressziósan visszavonult a föld alatti katakombákba, hogy a tanultakon meditáljon, feladva a bolygó védelmének feladatát, és magára hagyva szolgáit, hogy egyedül folytassák a munkájukat.

Lei Shen

A moguk még sok-sok korszakon át szolgálták mesterüket, még akkor is, amikor Ra-den rejtélyes módon elhallgatott. Nem sokkal ezután azonban a mogukra lesújtott a Hús Átka (Curse of Flesh), amely kőlényekből hús-vér lényekké változtatta őket. A moguk között hamarosan belharcok törtek ki, azonban mesterük még mindig nem szólt semmit. Jóval később, a Száz Királyok Korában (Age of a Hundred Kings), amikor a mogu hadurak az uralomért harcoltak, Lei Shen került hatalomra. Lei Shen bejelentette szándékát, hogy „felébreszti az isteneket”, és csak a leghűségesebb követői követték őt a Mennydörgő Hegy (Thundering Mountain) szívébe, ahol Ra lakott. Amit az ifjú hadúr ott talált, az megvilágosító erejű volt számára: az őrző, egy hatalmas titáneszköz, a Nalak'sha Gépezete (Engine of Nalak'sha) felett őrködött. Az Ősőrző nem reagált Lei Shen láttán, még akkor sem, amikor az elkezdett neki kérdéseket feltenni a moguk céljáról. Hetek teltek el, és Lei Shen egyre frusztráltabb lett, de Ra még mindig nem szólt semmit. Amikor a mogu rájött, hogy Ra nem valami nagyszabású terven töri a fejét, hanem egyszerűen feladta a reményt, Lei Shen szabadjára engedte dühét az őrzőn, azzal vádolva őt, hogy feladta a titánok munkáját. A kemény szavak végül felébresztették Ra-t a kábulatából, és az ősőrző elvitte a mogut arra a helyre, ahol Aman'Thul lappangó lelkét tárolta. A felfedezés, hogy a titánok halottak, azonban nem késztette Lei Shent arra, hogy ugyanúgy kétségbe essen, mint Ra. Ehelyett úgy döntött, hogy ha a Pantheon halott, és a szolgájuk nem hajlandó folytatni a munkájukat, akkor ő maga fogja ezt megtenni. Lei Shen minden figyelmeztetés nélkül cselekvésképtelenné tette Ra-t, hatalmas láncokkal megkötözte az őrzőt, és nemcsak az őrző erejét, hanem Aman'Thul erejét is ellopta (bár Ra két ereklyéjét sosem sikerült használnia). Ezután az újonnan megszerzett hatalmával Lei Shen Viharkirálynak (Thunder King) nevezte magát, és haláláig zsarnoki uralmat gyakorolt Pandaria felett. Maga Ra-den a Viharkirály fővárosa, a Vihar Trónja alatti rejtett cellába volt bezárva.

Több ezer évvel később a kalandorok megtalálták Ra-den-t a Vihar Trónja alatt leláncolva. Az évezredekig tartó fogság és kínzások miatt megtört Ra arra a következtetésre jutott, hogy Azeroth megromlott és hogy a romlásra az egyetlen válasz a pusztítás. A kalandorok azonban megállították, és sikerült egy kis reményt adniuk neki. Bár nem hitt abban, hogy a halandók megállíthatják a közelgő, mindent elnyelő sötétséget, úgy vélte, kiérdemelték a jogot, hogy megpróbálják. Ra egy villámcsapásban eltűnt, és csak évekkel később hallottak róla újra.

Miután kiszabadult a Vihar Trónjáról, Ra-den az Örök Virágzás Völgyében található Csendes Szentélyben (Silent Sanctuary) keresett menedéket, mogu szolgái, a Rajani kíséretében. Az Ősi Isten, N'Zoth ébredése után kalandorok és Azeroth szószólója Magni keresték fel az Ősőrzőt, hogy segítsen nekik Nalak'sha Gépezetének használatában, hogy az Eredet Kohóját fegyverként működtesse az Ősi Isten ellen. Ra azonban kijelentette, hogy a közelgő sötétség túl nagy ahhoz, hogy még Azeroth bajnokai is legyőzzék, hiszen évezredekkel korábban az összes őrző egyesített erejére volt szükség a Fekete Birodalom legyőzéséhez. Válaszul a Rajani vezetője, Viharszónok Qian (Stormspeaker Qian) kalandorokat küldött, hogy megszerezzenek egy trófeát a Völgyet fenyegető egyik tábornoktól, abban a reményben, hogy meggyőzik az Ősőrzőt a cselekvés szükségességéről. A trófea átadásakor Ra cinikusan megjegyezte, hogy Azerothnak megszámlálhatatlan ellensége van, és kijelentette, hogy a mérleg előbb-utóbb a világ ellen fog billenni. Borús kilátásai ellenére azonban azt is elismerte, hogy korábban is tévedett már. Ra úgy döntött, hogy esélyt ad a halandóknak, hogy még egyszer bebizonyítsák, hogy tévedett, és elmondta, hogy a Nalak'sha Gépezetet a Mogu'shan Csarnokokon (Mogu'shan Vaults) keresztül lehet elérni, így a bajnokok újra aktiválhatják a szerkezetet.

Miután újra felébredt benne a remény, Ra elhagyta a Rajanit a Gépezet védelmében, és a kalandorokkal együtt a Szív Kamrájába (Chamber of Heart) utazott, hogy segítsen nekik helyreállítani az Eredet Kohóját. Később, miután a kalandorok visszatértek N'Zoth egyik borzalmas látomásából, az Ősi Isten megtámadta a kamrát, megnyitva egy portált Ny'alotha felé, és csapatokat küldött a létesítménybe. Ra a kamra többi védelmezőjével együtt harcolt az Ősi Isten csatlósai ellen, de amikor világossá vált, hogy N'Zoth hamarosan elfoglalja a létesítményt, Ra a kalandorokhoz fordult, és azt mondta nekik, hogy mentsék meg Azerothot, bármi áron. Az Ősőrző ezután nekirontott a Ny'alotha portálnak, és egy villámcsapással elpusztította azt, de közben a birodalomba rántották. Magni szerint a Szív Kamrája és egész Azeroth N'Zothé lett volna, ha Ra nem áldozza fel magát.

Ny'alotha

Ny'alotha-ban a kétségbeesés, ami oly sokáig táplálta, elnyomta Ra utolsó reményét is, és azt okozta, hogy teljesen megrontódott, és N'Zoth szolgájává vált. Végül Magni bánatára Azeroth bajnokai szembeszálltak vele, és megölték a Pusztulás Teraszának (Terrace of Desolation) tetején.

a megrontott Ra-den

Vissza a HS Blogokhoz!

További híreink