HS BlogokAz Őrzők - Odyn

HS Blog: Az Őrzők - Odyn

2023.07.19 07:40
317

Az Őrzők - Odyn

Második őrzőnek ebben a blogban ismerkedjünk meg a Mindenek Atyjával, Odynnal.

Odyn

(Mindenek Atyja, az Elsőszámú)

Odin, Eyir és Hymdall

Ne feledd: Az élet semmi Vitézség nélkül. – Odyn

Odyn egyike a titán Őrzőknek és a Valarjarok uralkodója a Vitézség Csarnokaiban (Halls of Valor). Egykor Azeroth Elsőszámúja (Prime Designate) volt, de lánya, Helya megátkozta, hogy seregével együtt a Vitézség Csarnokaiban ragadjon. Az átok ellenére Odyn még mindig képes volt elhagyni a Csarnokokat egy Havi nevű vrykul alakjában, vagy rövid ideig valódi alakjában.

A vrykulok körében Odynt viharistenként és az istenek királyaként tisztelik. A Bronzszakáll testvérek állítása szerint a Fényt követi, Val'kyr-jeit pedig a Fény harcosaiként emlegetik.

Történelem

Odyn egyike azoknak a titánszülötteknek (titan-forged), akiket a Pantheon ruházott fel hatalommal, és így Őrzők lettek. Ő vezette a titánszülöttek seregeit az Ősi Istenek (Old Gods) erői ellen. Átitatódott Aman'Thul erejével. Tyrrel együtt harcolt és legyőzte Ragnarost, a Tűzurat, és kidolgozta a végső tervet Yogg-Saron legyőzésére. Vezetői képességéért, elszántságáért és bátorságáért megkapta az Elsőszámú címet, az Azerothon élő titánszülöttek vezetője, és Yogg-Saron börtönének őrzése és az Akaratok Kohója (Forge of Wills) fenntartása lett a feladata. Odyn megajándékozta Hymdallt a Gjallarhornnal, ami ha megszólal, az Őrzőknek esküvel tett kötelességük válaszolni a hívására, mivel az jelzi, hogy a végidők elérkeztek Azerothra.

Amikor a többi Őrző úgy döntött, hogy megkérik a Pantheont, hogy a Galakrond elleni hősiességükért a Sárkánymegtestesüléseket ruházzák fel hatalommal, Odyn hevesen ellenezte ezt, mondván, hogy csak a titánszülöttekre lehet bízni Azeroth védelmét, mivel ő nem bízik a proto-sárkányokban. Saját elit hadsereget akart létrehozni, egy állhatatos és vitézi sereget, és a vrykulokban látta a legjobb jelölteket a serege számára. A megtestesülések az ő ellenvetései ellenére is hatalmat kaptak, így Odyn fogta Ulduar egy részét, és az égbe emelte, létrehozva a Vitézség Csarnokait, és ezzel lemondott az Elsőszámú pozíciójáról. Odyn feláldozta a szemét Mueh'zalának, Zovaal, a Foglár (Jailer) szövetségesének, cserébe azért, hogy beleláthasson az Árnyékföldekre (Shadowlands). Amikor Odyn az Árnyékföldeket kémlelte, meglátta a kyriánokat, akik arra inspirálták, hogy valami hasonlót készítsen magának.

Odyn azt mondta a vrykuloknak, hogy azok, akik méltó halált haltak a csatában, szellemüket a Csarnokokba viszik, és új, halhatatlan testet kapnak, amelyet átitat a vihar erejével, hogy az ő Valarjarjaiként harcoljanak, akik Odyn szerint jobb védelmezők lesznek, mint a sárkányok. Az elhunytak szellemeinek visszaszerzéséhez Odynnak vrykulokra lenne szüksége, akik önként jelentkeznének Val'kyrnek - az általa látott Kyrianok által inspirálva -, és elhoznák ezeket a hős vrykul szellemeket az Árnyékföldekről. A vrykulok ellenkeztek, és Odyn fogadott lánya, Helya megpróbálta lebeszélni őt erről. Ehelyett Odyn Helyát az első Val'kyrré változtatta, és megparancsolta neki, hogy végezze el helyette a feladatot. Odyn később azt hazudta a követőinek, hogy Helya átalakulása a saját arroganciája miatt történt: azt állította, hogy vitájuk során a lány az Árnyékföldek hatalma után nyúlt, és ezt követően beszippantotta a birodalom, ami elpusztította a testét és egy torz lidérccé változtatta, mielőtt sikerült kihúznia, és hogy a lány ezt követően bocsánatot kért és könyörgött neki, hogy tegye őt Val'kyrré.

Helya évezredeken át táplálta a gyűlöletet Odyn ellen, egészen addig a napig, amíg Loken, a Yogg-Saron által manipulált Őrző meg nem győzte őt, hogy forduljon ellene. Helya ugyanazt a mágiát használta, amellyel az Elemi Síkot (Elemental Plane) bezárta, hogy Odynt és Valarjar seregét a Vitézség Csarnokaiba zárja, majd úgy döntött, hogy vrykul lelkeket vesz magához az új birodalmában, Helheimben. Helya helyét Eyir vette át a Val'kyr-ök vezetőjeként.

Helheim

Légió

A Lángoló Légió harmadik inváziója idején, még mindig a Vitézség Csarnokaiban rekedve, Odyn elküldte egyik Val'kyrjét, hogy mentsen meg egy harcos bajnokot a halál széléről. Mivel ez a hős nem volt a Vitézség Csarnokaiban rekedve, mint Odyn és az ő Valarjarjai, az Őrző őt nevezte ki a Valarjarok vezetőjének a Lángoló Légió elleni csatában. Később Odyn többször is próbára tette. Először Havi álruhában Viharheimben (Stormheim), hogy próbára tegye bátorságukat, erejüket és akaratukat, hogy megítélje, méltók-e arra, hogy átlépjék a Vitézség Kapuit (Gates of Valor), majd párbajban a Vitézség Csarnokaiban, hogy megítélje, méltók-e arra, hogy az Aggramar Pajzsát (Aegis of Aggramar) viseljék.

Miután kiderült, hogy Helya megtanulta, hogy Odyn Viharszülött (stormforged) Valarjarjait hogyan tudja Kvaldirrá változtatni, Odyn úgy döntött, hogy elege van a nő játékaiból.

A Vitézség Próbája (Trial of Valor)

Az elmúlt napokban nagy hősök érkeztek Viharheim földjeire a Légió nyomában. Abban a reményben, hogy erejük és elszántságuk megdöntheti a mérleg nyelvét, és véget vethet Helya uralmának, Odyn összehívta ezeket a bajnokokat egy utolsó próbára, a Vitézség Próbájára. Az Őrző halandó bajnokokat keresett, hogy legyőzzék Helheim uralkodóját, keserű nemezisét, Helyát, és biztosítsák szabadságát.

Helya legyőzése után végre megtört az átok, amely Odynt a Vitézség Csarnokaihoz kötötte. Odyn azt mondta, hogy régen volt már, hogy utoljára Ulduar csarnokaira nézett, és hogy talán meg kellene látogatnia a megfigyelő (watcher) rokonait.

Vissza a HS Blogokhoz!

További híreink