HS BlogokMurloc Holmes és a Gyilkoss...

HS Blog: Murloc Holmes és a Gyilkosság a Nathria Kastélyban

2022.07.21 11:49
766

Murloc Holmes és a Gyilkosság a Nathria Kastélyban

Próbáltam hasonló módon megcsinálni, mint az eredetinél is van, hogy a fejezetek külön-külön megnyithatók, hogy ne legyen akkora szöveg, de nem sikerült. Nem tudom, hogy lehetséges-e egyáltalán.

Murloc Holmes és a Gyilkosság a Nathria Kastélyban

írta Christie Golden és Brandon Easton

A Gyilkosság a Nathria Kastélyban egy hátborzongató történet halálról és csalásról, valamint egy rendkívül ravasz nyomozóról. A murloc-központú irodalom azonnali klasszikusa, amely tökéletesen alkalmas drámai felelevenítésekre. Most végigkísérheted, ahogy Murloc Holmes és Dr. Watfin felfedezik a Nathria Kastély számos helyszínét, nyomokat keresve és kihallgatva a 10 fő gyanúsítottat ebben a Gyilkosság a Nathria Kastélyban forgatókönyvben! Fogj néhány barátot és a szarvasbőr sapkádat, ahogy a dráma kibontakozik az elkövetkező napokban. Megvan benned, ami kell ahhoz, hogy megold a Gyilkosság a Nathria Kastélyban (Murder at Castle Nathria) ügyet?

EGY

A recsegő tábortűz, veszélyes erdei lények távoli vonyításainak és sikoltozásának hangjai.

Kísérteties narrátorunk kezd:

NARRÁTOR

Üdvözöllek benneteket barátaim és ördögöcskéim. Készen álltok egy újabb hátborzongató történetre? Akkor szerencsések vagytok… vagy MÉGSEM.

(gonosz kuncogás)

Maradjatok bátrak, miközben meghallgatjátok a történetet…

Villámlás és mennydörgés!

NARRÁTOR

Gyilkosság… a Nathria Kastélyban.

Drámai orgonazene

NARRÁTOR

Ah, a Nathria Kastély. Veszélyes hely, ahol kegyetlen szemek bámulnak az éjszakában. Ahol még a leghatalmasabbak sem tudják visszafordítani a sors sötét kerekének könyörtelen fordulatát. És ahol általában nem bölcs dolog elfogadni a vízköpők által kézbesített meghívásokat.

Baljós zene dübörög

Beltér: A Nagyterem (The Great Hall). Egy parti hangjait halljuk - mormogás, poharak csörömpölése, megfelelő zene.

NARRÁTOR

Miután vacsoravendégei összegyűltek a Nagyteremben, Denathrius Főúr (Sire Denathrius), Revendreth Ura (Master of Revendreth) felemelte arany serlegét, melyet vörös animaköd vett körbe - talán boldogan nem is sejtve, hogy meghívta a legrosszabb nemeziseit!

KLINK, KLINK; egy villa hangja kopogott a fémen. A tömeg elcsendesedik.

DENATHRIUS

Üdvözöllek szerény otthonomban! Tudom, hogy mindenki alig várja, hogy egy nagy lakoma és ártalmatlan, ártatlan társasjátékok közben jobban megismerkedjen. Én magam például azon tűnődöm… Mit reméltetek mindannyian, amikor elfogadtátok meghívásomat? Gazdagságot? Tudást? Az előkelőséget, hogy velem mutatkozzatok? Vagy talán hallottatok olyan aljas pletykákat, hogy én, Denathrius Főúr, könyörtelenül felhalmoztam az animát! Igaz, hogy mámorító és megrészegít… ijesztően jó… és hatalmasabbá tesz, mint…

Denathrius köhint, mert rájön, hogy mindjárt bebizonyítja, hogy a pletykák igazak.

DENATHRIUS

De ahogy mondtam, remélem, a ma este olyan este lesz, amit soha nem fogtok elfelejteni. Még néhány utolsó simítást kell elvégeznem az esti ünnepséghez. Kérlek, fedezzétek fel az otthonom, amíg vacsorára nem hívlak benneteket.

Denathrius pataléptei elhalkulnak a távolban.

Egy ajtó becsapódik.

NARRÁTOR

Bár a vendégek zavartan vették tudomásul házigazdájuk távozását, megfogadták a Főúr javaslatát, és egy ideig egyedül bolyongtak a kastélyban és annak területén… egyedül…

amikor hirtelen…

Egy serleg csattanása. Az anima hangja lágy szellőként szállt felfelé.

Stewart rikácsoló sikolya.

STEWART

Segítség, segítség! Denathrius főurat meggyilkolták!

Drámai zene!

Beltér: Étkező

NARRATOR

Igaz volt - Denathrius, a Főúr, az ebédlő padlóján feküdt. Hogy elbukott a hatalmas! A tíz vendég - most már mindegyikük gyanús - köréje gyűlt.

Futó lábak és paták, csapódó ajtók, meglepett zihálás.

NARRÁTOR

De ki követte el ezt a szörnyű tettet?

A titokzatos bróker, Xy'Mox a Kézműves (Artificer Xy'Mox)?

XY'MOX

Ah, olyan jól értett az üzlethez.

NARRATOR

A földöntúli, találó címmel rendelkező Rafaam Főgonosz (Archvillain Rafaam)?

RAFAAM

Nagyon jó és kedves barátom, Donatrio Főúr, neeee!

NARRATOR

Az ork bárónő, Draka.

DRAKA

(gúnyosan, szarkasztikusan) Nyilvánvaló, hogy nagyon közel álltál hozzá, Rafaam.

NARRATOR

Vagy a két másik, akik Maldraxxusból érkeztek…

Olgra (Decimator Olgra), egy másik ork, aki küldetésben járt?

OLGRA

Ő nem lehet halott! Kellett… valamire tőle.

NARRATOR

Talán Vashj Bárónő (Baroness Vashj), a naga volt az, aki akárcsak Draka, korábban a Kémek Házához (House of Spies) tartozott?

VASHJ ÚRNŐ

(szarkasztikusan) Ki akarhatta volna a halálát?

NARRATOR

Vagy a felség szövetségese, a hataloméhes lich Kel'Thuzad volt az?

KEL'THUZAD

Meg vagyok döbbenve és fel vagyok háborodva! Hogy lehettél ilyen óvatlan, Denathrius? Most már SEMMILYEN tervünk nem fog megvalósulni.

RAFAAM

(együttérző hangon suttogva)

Azt hiszem, a halk részt hangosan mondtad.

NARRÁTOR

Lehet, hogy a gyilkos az Ardenwealdból érkező két látogató egyike, a sylvar Ara'lon vagy Sesselie, a tirnenn?

ARA'LON

Micsoda tragikus fordulat.

SESSELIE

(levél haját zizegtetve)

Nem mondanám, hogy a királynőnk… nem fog örülni…

NARRÁTOR

Biztosan nem lehetett a kedves kyrian meghívott, Pelagos?

PELAGOS

Az ilyen események mindig tragikusak, de ő sem volt épp a legkedvesebb… ugye?

NARRÁTOR

Határozottan nem a hűséges inas, Stewart volt az. Vagy mégis?

STEWART

(halkan sírva) Hooo, hoooo… Szegény uram… hooo…

NARRÁTOR

A vendégek mind gyanakodva bámultak egymásra:

Valaki itt… gyilkos volt.

Nem sokkal azután, hogy a vádak szárnyra kaptak, villámlott!

KRAKA-THOOM!

NARRÁTOR

És egy mennydörgés!

BOOOOOM!

NARRÁTOR

És a bejárati ajtók kinyíltak!

Az ajtók keményen csapódva nyíltak ki.

NARRÁTOR

Az ajtóban egy alak állt. Kicsi, mégis hatalmas.

Aki reményt ad az ártatlanoknak, és félelmet kelt a bűnösök szívében. Nem volt más, mint a nagyszerű nyomozó…

MURLOC HOLMES

MRMGGGGGRRRLLLLEEE!

NARRÁTOR

Murloc Holmes! Igen, ő maga volt az, és barátja és kollégája, Dr. Watfin.

DR. WATFIN

BREKK

NARRÁTOR

Mindenki zihált!

Túlzottan, majdnem egyidejűleg ziháltak.

NARRÁTOR

Ő, mint a mesterdetektív, Holmes azonnal átvette az irányítást a szobában. A gyanúsítottak utasítást kaptak, hogy ne hagyják el a helyszínt, amíg ő megvizsgálja a holttestet.

A következők alatt Holmes mrrgllt, mintha a neki tulajdonított dolgokat mondaná.

NARRÁTOR

Holmes furcsának találta, hogy semmit sem tudott feltárni, ami a halál okára utalna. Megkérte a Főúr szolgáit, hogy távolítsák el a holttestet, majd krétával körvonalakat rajzolt a padlóra. Ki kell derítenie, hogy ki tette, mielőtt rájönne, hogy… hogyan tette. Hol voltak a gyanúsítottak a gyilkosság idején?

ARA'LON

A Kenneleknél voltam.

SESSELIE

Az Útvesztőnél. (The Maze)

VASHJ ÚRNŐ

A Sártavaknál. (The Muck Pools)

DRAKA

A Bűnkő temetőnél. (The Sinstone Cemetery)

NARRÁTOR

A játék már javában zajlott! Holmes úgy döntött, hogy a kastélyon kívüli helyszíneken kezdi a nyomozást. Az első megálló… a kennelek.

Kültér: A Kennelek. Szőrnyű hangok, melyet a kennelben lévő gargon kutyák (élő kőállatok) adnak ki.

ARA'LON

Altimor vadász nem volt itt, így nem tud kezeskedni értem.

De a gargon kutyák igen.

A fenyegetés szörnyű hangjai a szeretetteljes üdvözlés hasonlóan szörnyű hangjaivá változnak.

ARA'LON

(Meleg hangon) Üdvözletem ismét barátaim. Megsimogathatom a te kutyádat is, Draka?

Halálagyar (Deathfang) mindhárom feje morog.

DRAKA

Nem. (a Murlochoz) Hova tovább, Mr. Holmes?

NARRÁTOR

Annyi gyanúsított… annyi helyszín. Milyen nyomokat találhat a nagy detektív a gyilkosság felderítése során? Talán Draka valami fontosról akarta elterelni a figyelmét. Itt volt az ideje, hogy utánajárjon az alibijének… és ellátogasson a baljós Bűnkő temetőbe.

KETTŐ

NARRÁTOR

Murloc Holmes nyomozó kihallgatja a gyanúsítottakat és nyomon követi a lépteiket. Az uszonyai… ööö, lábai?... a Bűnkő temetőbe vezették, a megkínzott lelkek és a kőből született szörnyetegek otthonába. Egy olyan hely, ahol valaki, aki Denathrius Főúr meggyilkolását tervezgeti, könnyen lehet, hogy ott rejtőzik… valaki, mint Draka Bárónő?

Kültér: Bűnkő Temető. Lépések hangja. Szél susog a fák között. Halálagyar ásít és boldogan gubbaszt.

MURLOC HOLMES

Mrrgle... mrflagggrl.

DRAKA

Igen, Mr. Holmes, a Bűnkő Temető sáros.

RAFAAM

Nézze! Egy nyom! Egy óriási kopó lábnyomai!

DRAKA

…azok Halálagyaré.

Halálagyar ugat.

MURLOC HOLMES

Mrg gligslrrgh graaa?

DRAKA

Biztos vagyok benne, hogy néhányan becstelen okokból vettek részt Denathrius vacsoraestjén. Ezért figyeltem, nem lép-e be valaki újra a kastélyba. Különben is, ez egy jó hely Halálagyarnak, hogy ásson.

(Halálagyarhoz szól, magas, „A kutyámhoz beszélek” hangon)

Ugye? Ki a jó fiú?

Halálagyar az, és ezt ő is tudja, valamennyi feje boldog hangot ad ki.

NARRÁTOR

Holmes bólintott, mintha tudna valamit, amit ők nem.

Továbbmentek, a Sártavak felé… hogy megerősítsék Vashj alibijét…

Kültér: Sártavak. Iszapbuborékok hangjai, fák recsegése; mocsárlakó lények halk hangjai. Élénken lépkedő lábak megállnak. Vashj hangja megemelkedik, hogy beszéljen.

NARRÁTOR

Á, a Sártavak, a kezdő komornyikok bugyborékoló szülőhelye… legalábbis a kotró komornyikoké. Milyen könnyű lenne bedobni egy gyilkos fegyvert ebbe a rothadó helyre, és hagyni, hogy örökre felfedezetlenül pihenjen… Vashj Bárónő kétségtelenül kedvelte ezt a helyet… de miért?

VASHJ ÚRNŐ

Ott - ez az a nyom, ahol a tavakba becsúsztam majd ki. Az iszap annyira jót tesz a bőrnek. Senki más nem kíván gyorsan megmártózni?

DR. WATFIN

BREKK. BREKK.

MURLOC HOLMES

(bosszankodik Dr. Watfin miatt) MURGLE! Gribblegrumb.

VASHJ ÚRNŐ

Majd később visszajövünk, Dr. Watfin, amikor ez a sok kellemetlenség már véget ért.

MURLOC HOLMES

Mrrgl glrr drrgle mur?

VASHJ ÚRNŐ

Nem titok, hogy Draka és én - és mások is - azt gyanítottuk, hogy a házigazdánk tervelte ki a Szemek Háza elpusztítását.

Elvégre Denathriusról van szó.

MURLOC HOLMES

Hrrrmmmmmm…

NARRÁTOR

A furcsa kis csapat továbbindult a Sövény Útvesztők felé.

Kültér: A Sövény Útvesztő

NARRÁTOR

Egy sövényútvesztőben bolyongva könnyű eltévedni, nem igaz? És olyan nehéz megtalálni a kiutat… különösen, ha maguk a növények sem akarják, hogy megtaláld… Talán Sesselie azt remélte, hogy Denathriust annak sötét szívébe csalogatja… örökre.

SESSELIE

Hát nem gyönyörű?

PELAGOS

Igen... igen, persze, ez... gyönyörű.

MURLOC HOLMES

Mrgll... grgll belach raaak?

SESSELIE

(sóhajt) Igen. A Tél Királynő (Winter Queen) nevében voltam itt.

Azt gyanítja, hogy Denathrius áll az anima hiány mögött. Gondoltam, megkérdezem a sövénynövényeket, hogy tudnak-e valamit, és… nos, elvesztem a beszélgetésben. A növények kezeskedhetnek értem.

Nyikorgó hangok a Sövényből.

SESSELIE

Látod?

MURLOC HOLMES

Mrrrgl mrrgle... glorp.

SESSELIE

Óh. Bárcsak értené őket, mert különben

Nem tudom, hogyan másképp győzhetném meg!

MURLOC HOLMES

(elgondolkodva) Hrrrmmmmm…

NARRÁTOR

De vajon meg volt győzve?

Már csak egy hely maradt felfedezésre a kastélyon kívül: az egyetlen hely Revendrethben, ahol Bástya (Bastion) lakója elég kényelmesen érezhette magát ahhoz, hogy elgondolkodjon… vagy talán összeesküvést szőjön.

HÁROM

NARRÁTOR

Ha katedrálisokra gondolsz aligha Revendreth jut eszedbe, ugye? És mégis, itt van… az Engesztelés Katedrálisa (Cathedral of Atonement). Valaha ez volt a jelképe Revendreth őszinte küldetésének, hogy segítsen megmenteni a lelkeket, de az utóbbi időkben… nos… nem annyira. Vajon a nemes múlt vagy a gátlástalan jelen vonzotta Pelagost ide?

Beltér: Engesztelés Katedrálisa. Inspiráló, kísérteties zene. A lépések lassabbak, halkabbak.

PELAGOS

Sajnálattal közlöm önnel, Mr. Holmes, senki sem kísért el, és senki sem látott itt. Azért jöttem, hogy elmélkedjek a pletykákról, miszerint Denathrius főúr animát gyűjt. Ennyi az egész.

OLGRA

Tényleg? Akkor mondd meg nekem… miért választottad az Engesztelés Katedrálisát, hacsak nem volt valami vezekelni valód?

PELAGOS

(gúnyos szünetet tart) Mert ez az egyetlen katedrális Revendrethben?

OLGRA

Óh. Ne is törődj vele.

MURLOC HOLMES

Mrggle mrrgl… blep ghaagh… Mrgle brakk bleargh?

PELAGOS

Ha Denathrius Főúr okozta valóban az anima hiányt…

és szembeszállt volna velem… akkor, őszintén szólva…

nem tudom, mit tettem volna.

MURLOC HOLMES

Hrrrmmm…

NARRÁTOR

Miután a területeket megvizsgálták, ideje volt visszatérni a Nathria Kastélyba… és megvizsgálni, mi történt azon a szörnyű helyen.

Beltér: A Konyha. A tűz pattogása és az üst fortyogása hallatszik.

NARRÁTOR

Pontosabban… a konyhában. A konyhák a táplálékkal és a meleggel kapcsolatosak. A közösség. Emellett elég sok éles kés van bennük, és forró folyadékok, és tűz, és - nos, értitek a lényeget.

VASHJ ÚRNŐ

Úgy tűnik, hogy minden buli a konyhában végződik, nem igaz?

ARA'LON

(fáradtan, Murlochoz) Nem tudnád legalább azt megmondani, hogy eddig kizártál-e valakit?

MURLOC HOLMES

Grrpp. Blearglgy ghaak mrugggle.

STEWART

Ara'lon fáradtnak tűnik. Szeretnél valami megnyuuuugtatót?

Tessék, ezt igya meg! (Ara'lon felé nyújtja az arany serleget.)

MURLOC HOLMES

MGRLLRRRRLG!!!! GLIBBLE BRRRAAAAK!

Egy ütés… majd a serleg a padlóra csapódik.

Mindenki zihál.

ARA'LON

Aú… ez fájt!

MURLOC HOLMES

Mrrrrrgggggllle!!!

STEWART

Igen, valóban van szent fűszer a konyhámban! És igen, tisztában vagyok vele, hogy rosszat tesz a Venthyreknek, mint a Főúr. De a biztonság kedvéért személyre szabom a serlegeket!

ARA'LON

Igaza van. Van egy aranyos kis medalion a szára körül, amire az van írva, hogy „Ara'lon, ez az öné… hooo”.

KEL'THUZAD

(vádlóan) De, Stewart… Hallottam, amikor azt mondtad, hogy valami különlegeset készítettél Denathrius Főúrnak!

STEWART

Igen, igen! Itt is van… szagolja!

MURLOC HOLMES

(szippant) BLECK!!!!

STEWART

Igen, fokhagyma! Biztos vagyok benne, hogy Mr. Holmes tudja, hogy ártalmatlan az olyan venthyrnek, mint a Főúr, aki szereti… szerette… hooo…

MURLOC HOLMES

Hrmmm... glarby mrrrrglee... bek ghaaa? Ghaa blurgl?

KEL'THUZAD

Az Lidércek Szentélyében (The Nightcloak Sanctum) voltam.

Ez egy magánszoba, de ha ragaszkodik hozzá, Mr. Holmes…

Beltér: A Lidércek Szentélye. Hátborzongató zene.

NARRATOR

Az Lidércek Szentélye. Egy exkluzív hely privát beszélgetésekhez… tervekhez… összeesküvésekhez… és néhány átkozottul vicces dolog biztonságos elrejtésére is a bolondos, egészséges szórakozáshoz!

KEL'THUZAD (folytatja)

Lehet, hogy nem vagyok a legkedvesebb, de hűséges vagyok. A köszöntő után Denathrius megkért, hogy menjek a Szentélybe, és keressek valamit, amire szükségünk lesz a vacsora utáni… társalgáshoz. Azt mondta, hogy ez fontos.

(KEL'THUZAD nyilvánvalóan megveti a „társalgás” kifejezést.)

MURLOC HOLMES

Blargly?

KEL'THUZAD

Ez a klasszikus társasjáték.

Egy kartondobozban lévő figurák zörgését halljuk. Giccses zene szól, talán az 1980-as évekbeli társasjáték-reklámokból.

MURLOC HOLMES

Mrglgll, glep blargghh mrgg.

RAFAAM

Én? Hát, amíg az a szörnyű tett az én nagyon jó és kedves barátommal, Danabrius Főúrral történt, én… csak sétálgattam. Tudja. Ártatlanul.

MURLOC HOLMES

Bleck Blargh? Mrggls...

RAFAM

A kö-, a könyvtár? (Feszült nevetés) Ó, oda nem kell mennünk.

Beltér: Könyvtár ajtaja. Lépések vezetnek oda.

NARRATOR

A könyvtár a könyvek helye… és a titkoké. És talán egy kis szunyókálásé.

RAFAAM

(suttogva) Ó, szóval ez a könyvtár ajtaja!

MURLOC HOLMES

(szintén suttogva)

Mrrgll gleeble Blurrskkk?

XY'MOX

Miért suttogsz?

Mindenki azt mondja, hogy SHHHHHHH!

BASTION

(Suttogva) Ez egy könyvtár.

RAFAAM

(felháborodottan suttog)

Ez határozottan NEM az én… gézem egy darabja… ami beakadt az ajtóba…

(kiabál)

NE, VÁRJON, NE NYISSA KI…

Az ajtók hangja, ahogyan kinyílnak. Mindenki zihál. Innentől kezdve mindenki normális hangon beszél; nyilvánvalóan nem zavarják a vendégeket.

ARA'LON

(normális hangon) Tudtam, hogy füstszagot érzek!

STEWART

Láttam, hogy Rafaam lángol! De nem volt időm vizet hozni.

Megkönnyebbültem, hogy jól van.

RAFAAM

Már égett, amikor odaértem…

FWOOF hang. Feltűz ropogása. Imp csevegés. Rafaam sóhajt.

RAFAAM

Rendben, én voltam. Illetve ők. Teljes mértékben bevallom: Megpróbáltam ellopni egy ritka varázslatokat tartalmazó kötetet. Én tettem.

VASHJ ÚRNŐ

(nevet) Te majom. Nem ezzel vádoltak meg. Épp most vallottad be, hogy loptál és felgyújtottad a könyvtárat a semmiért… de alibit adtál Denathrius Főúrra vonatkozóan.

RAFAAM

Én… mi? Úgy értem… Igen! Nézd, a kötéseim még mindig füstölnek egy kicsit. Látod?

Halljuk a lángok hangját, és azt, ahogy Rafaam megcsapkodja magát, hogy eloltsa őket.

NARRÁTOR

Most eljött az ideje, hogy leereszkedjünk Nathria Kastélyának kiforgatott szívébe: először a Páncélterembe (Vault), majd… a Szangvinikus Mélységekbe (Sanguine Depths).

NÉGY

NARRÁTOR

A gyilkossági nyomozás most Murloc Holmes-t néhány nagyon sötét helyre vezette… és talán még veszélybe is. A Páncélterem bizonyosan nem a gyengéknek való volt. De talán a legnagyobb detektívnek is elárulná a titkait.

Beltér: A Páncélterem.

XY'MOX

Itt voltam, amikor az… incidens történt.

MURLOC HOLMES

Blrafghl, blepp. Mrrgl, glarb bek murrrglle?

XY'MOX

Hogy megvédjük az ereklyéket, természetesen. Egy ilyen zsiványokból álló vendégseregből…

DRAKA

Vigyázz!

XY'MOX

…valaki biztosan ellopna valamit.

RAFAAM

Az én lennék. Én elloptam valamit. Mert én biztosan nem öltem meg az én nagyon jó és kedves barátomat, Denapaloozapolusimus.

DRAKA

Most már meg sem próbálkozhatsz.

MURLOC HOLMES

Grlargla bahk rmurgggg?

XY'MOX

Mi, ez? Ez a Kihalás Ereklyéje (Relic of Extinction). Valaki… elejtette… ezt? Jól van, megpróbáltam ellopni.

MURLOC HOLMES

Mrrrrgle glub blub pakk Mrrrgggl... Ksssshhhh Glack!

Baljós zene.

PELAGOS

Muszáj… mindnyájunknak mennünk, Mr. Holmes? Úgy hallottam, hogy ami ott történik, annak… fájdalmas szemtanújának lenni…

KEL'THUZAD

Azt hiszem, az oda küldött lelkek azt mondanák, hogy fájdalmas, és kész.

NARRÁTOR

Kel'Thuzad szavai alulértékeltek voltak. Valóban, a szörnyűséges Bendőt (Maw) leszámítva maga a Szangvinikus Mélység a legsötétebb hely az egész Árnyékföldeken (Shadowlands).

Beltér: A Szangvinikus Mélységek. Halk kiáltások és sikolyok. Az anima örvénye.

NARRÁTOR

Mert itt szenvednek a halálra ítélt lelkek, és itt dolgozzák le életük bűneit azzal, hogy a büszke animát… kivonják belőlük.

ARA'LON

Nem szeretem ezt a helyet…

OLGRA

Nem azért van, hogy szeressék. Hanem azért, hogy kínozzanak. És ezért voltam itt. Kerestem… a férjem, Mankriket.

Hallottam a pletykákat, hogy itt van, és elfogadtam a meghívást, hogy kiderítsem. Nem volt sok időm a keresésére. Most pedig… Talán sosem tudom meg.

STEWART

Nagyon sajnálom.

DR. WATFIN

BREKK

OLGRA

Köszönöm mindkettőtöknek.

RAFAAM

Most már végre mehetünk?

NARRÁTOR

Holmes elmondta a csoportnak, hogy most már tudja, mit tettek… és ki tette. Visszatértek oda, ahol minden kezdődött… az ebédlőbe.

Beltér: A Nagyterem. Feszült zene. Holmes a következő narráció alatt halkan társalogva gurgulázik, és ezt teszi végig.

NARRÁTOR

Ott állt az elhunyt Főúr krétával megrajzolt körvonala mellett, és a Nagy Detektív magyarázta az érvelését. Esős éjszaka volt… mégsem voltak más sáros lábnyomok, mint amilyenek egyértelműen akkor keletkeztek, amikor mindenki visszatért.

ARA'LON

Hála az égnek! Tehát mindannyian, akik kint voltunk… ártatlanok vagyunk!

NARRÁTOR

Holmes azt válaszolta, hogy ez lehetséges, de a kastélyban még mindig sok titkos átjáró van. Nem feltétlenül voltak kint a vízből.

Halálagyar szomorúan nyöszörgött.

NARRÁTOR

Olgra nem ölte volna meg Denathrius Főurat, mondta Holmes a vendégeknek.

Szüksége volt rá, hogy megtalálja a válaszokat, amelyeket a párjával kapcsolatban keresett.

OLGRA

Köszönöm, hogy hisz nekem, Mr. Holmes.

DRAKA

A szerelem közted és Mankrik között legendás volt, Olgra.

Remélem, egy nap megtalálod a társadat.

OLGRA

Én is ugyanezt remélem neked, barátom.

RAFAAM

Ugh, akkor folytassuk, rendben? Mindannyian tudjuk, hogy teljesen ártatlan vagyok a gyilkosságban. Tehát marad Kel'thuzad, Xy'mox és…

MINDENKI

Stewart?!

STEWART

Ki, én? Nem, nem, nem, nem Stewart!

NARRÁTOR

Holmes bejelentette, hogy végre biztos benne, ki a felelős azért, ami Denathrius Főúrral történt. Nem más, mint…

MURLOC HOLMES

MRRGGGLLLL!

Drámai zene! Rafaam kivételével mindenki zihál.

RAFAAM

Várjon… ki volt az? Be kell vallanom, egyetlen szót sem értettem abból, amit ma este mondott.

NARRÁTOR

Á, barátaim és ördögöcskéim… Ti is szeretnétek tudni?

Persze, hogy szeretnétek. Nektek kell megoldanotok a gyilkosságot…

ha tudjátok…

A narrátor hangja szörnyűvé változik. Ördögien nevet.

NARRÁTOR

MUAHAHAHAHAHA!

DRÁMAI KIVONULÁSI ZENE.

Vissza a HS Blogokhoz!

További híreink