Véletlenszerű hír Összes hír megtekintése

Ismerd az újabb kártyák történetét is: Gallywix

Beküldve: , által. Megtekintve:3696

trade prince gallywix kártya hearthstone

Folytatódik a kártyatörténet sorozatunk, mely az új Rogue legendary-ról, Trade Prince Gallywix-ről fog szólni. A cikket ezúttal egyik kedves olvasónk, Totenmester készítette.

„Soha nem titkolom azokat a dolgokat, amelyekre büszke vagyok. Ha a világ holnap kettéhasadna, Dark Portal-t vennék, mind két oldalról vámot szednék, kifosztanám a menekültek utolsó értékeit a zsebeikből, levenném gyűrűiket az ujjaikról, beleharapnék a szendvicseikbe! Szerződési kötelezettséget íratnék alá rakétapalotám építéséről Nagrand egeibe! Ez a goblinok útja! Kereslet és kínálat! Élj vele!”

gallywix napjainkban

Trade Prince Gallywix, ahogy ma ismerjük

A hatalom stabilizálása

Jastor Gallywix kiskora óta Kezan egyik városkájában, Drudgetown-ban élte mindennapjait. Apja, Luzik egy bádogos volt és egyben feltaláló is, aki rendszeresen tesztelte találmányait, amelyekben valamilyen módon mindig megtalálható volt egy kis robbanószer. Az egyik találmányával egy véletlen baleset következtében nemcsak, hogy a házukat semmisítette meg, de közel halálos sérülést ejtett saját magán, illetve fián is. Jastor a 10. születésnapján végül megelégelte apja bohóckodását, az anyja példáját követve hátrahagyta eddigi életét, és ő is kalóznak állt. Az egyik hazalátogatása során azonban szemtanúja volt annak, ahogy egy utcai banda megveri és kirabolja az apját kevéske pénzéért és az aprósüteményéért, amelyet Gallwyx ajándékozott neki még pár perccel előtte. Ez ösztönözte őt arra, hogy akkora hatalomra tegyen szert, amivel átveheti az irányítást Kezan vidéke felett. Miután pár dinamit segítségével leszámolt az apját csúnyán helybenhagyó bandával, felvásárolta a Cooper Street összes üzletét, beleértve apja üzletét is, és elkezdte kiépíteni a saját kereskedelmi láncolatát.

Az üzletelés egyszerűen a vérében volt, évről évre egyre sikeresebb és elismertebb kereskedő vált belőle. Nemcsak, hogy a Cooper Streeti üzletek csoportosulásának elnöke lett, de ekkor már kulcsfontosságú tagja volt a kereskedői koalíciónak, a Tinker’s Union tanácsadója, mindamellett a Bilgewater Cartel második leggazdagabb goblinja is, közvetlenül Trade Prince Maldy-t követően. Maldy ugyan jól értett a dolgához, de a Tinker’s Unio vezetője és a Bilgewater moguljai is azon a véleményen voltak, hogy az évek folyamán berozsdásodott és így már nem szolgál rá jelenlegi pozíciójára. Gallywix még nagyobb befolyást kívánt szerezni, ezért kezdeményezte azt, hogy ha nem akar magától lemondani, akkor erővel kell tőle átvenni a Cartel vezetését. Ő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy megtarthassa. Gallywix megvásárolta Maldy személyzetének hűségét, és biztonsági személyzete helyett saját kereskedőit bízta meg, hogy vigyázzanak testi épségére. Habár Maldy reménykedett benne, hogy visszavásárolhatja a hatalmát, Gallywix keresztbe tett ennek is. Maldy összes kereskedelmi flottáját elpusztította, és száműzte őt családjával együtt Kezan vidékéről.

bligewater cartel

Pillanatkép a Cartel mindennapjaiból

A World of Warcraft: Cataclysm-ben

Gallywix több mint húsz esztendőn keresztül sikerrel tudta őrizni befolyását Kezan vidéke fölött, egészen a Cataclysm előestéjéig, amikor is pozíciója veszélybe került, egy egykori pártfogoltja mesterkedései révén. Másnap, amikor Deathwing pusztító tevékenységének hatására kitört a Mount Kajaro, Gallywix pozíciójának megerősítésének érdekében ő volt az egyetlen, aki visszatartotta a hajóját a menekültekre várva. A csel ott volt, hogy mindenkinek jegyet kellett váltani a hajóra szálláshoz, akiket később rabszolgasorba akart taszítani. A játékos által irányított karakter is ezen a hajón menekült el a mindent elpusztító tűz elől. A hajó Azshara eléréséig probléma nélkül haladt, de Lost Isles partjainál hirtelen a Szövetség és a Horda tengeri ütközetének kereszttüzében találta magát. Ugyan Gallywix megpróbált kitérni a csata elől, azonban egy szövetséges hajó így is súlyos sebet ejtett a hajóján, és süllyedni kezdett. Habár Gallywix megmenekült a többi goblinnal együtt a játékos segítségével, mégis bosszúra esküdött miután meglátta, hogy Thrall-t, a horda egykori vezetőjét is kimentette szorult helyzetéből a játékos, majd egy rakétaparittya segítségével akart volna távozni egy civilizáltabb területre. Gallywix végül maga használta fel a szerkezetet és sikerült is kereket oldania vele.

A bosszú azonban nemcsak a játékos ellen irányult, hanem a Bilgewater Cartel többi tagjának irányába is. Fogságba ejtette a kartell tagjait és rabszolgaként használta fel őket Gallywix Labor bányájában. A tengeri csata ork túlélői végül összeálltak a Bilgewater még életben maradt goblinjaival, hogy szembenézzenek az áruló Gallywix-el. A játékos Thrall segítségével megküzdött ellene, ám ő megadja magát és reformot ígér arra, ahogyan a Cartel-t fogja irányítani a jövőben.  Thrall beleegyezett, megőrizhette Trade Prince titulusát, megengedte, hogy letelepedjenek Azshará-n, és még azt is felajánlotta, hogy csatlakozzanak a Hordához. Gallywix élt is a lehetőséggel, felesküdött a követésükre.

gallywix drudgetown

Gallywix szülőfalújában, Drudgetown-ban

Csatlakozás a Hordához

Azzal, hogy a Hordához tartoztak már, azt is jelentette, hogy Bilgewater tagjainak is részt kellett venniük a Horda harcaiban. Ez azonban egy előre nem várt problémával járt. Háború folyamán jelentős számú haláleset történt csupán abból fakadóan, hogy a Horda nagyobb harcosai szimplán eltaposták az alacsony növésű goblinokat. Gallwyx mindig is közönyös volt az ilyen dolgokkal kapcsolatban, azonban amikor megtudta, hogy Garrosh könyvelői megtagadták, hogy kifizessék azon goblinok után járó jótétemény-pénzt, amelyek még a menetelés alatt meghaltak, igen ideges lett. Ugyanis nehéz volt nyomon követni, hogy mennyi goblin halt meg, míg megérkeztek a csata színhelyére, és így nem lehetett pontosan kiszámítani az incidensekért járó jótéteményt. Gallywix pályázatot írt ki magas pénzjutalommal a legjobb szerkezetért, amellyel megoldhatják ezt a problémát. Több száz találmány érkezett, természetesen a legtöbb használata robbanással és súlyos sérüléssekkel járt. A legjobb szerkezetet Jibidah Gragglefutz építette, amely a legkisebb sérülésveszéllyel számolta az eltaposott goblinok számát.

Gallywix a háború folyamán inkább tanácsadóként vett részt, mint harcosként Garrosh oldalán. A tanácskozások folyamán leginkább pénzügyi kérdésekben nyújtott segítséget neki, illetve olykor ösztönző beszédeket tartott a katonák számára, mint ahogy tette azt nagy sikerrel a Theramore elleni ütközet előtt is.

A Bilgewater Cartel felvételét követően a Hordába többször is kijelentette, hogy a többi kartellhez képest ők nem fogják megbénítani magukat semlegességgel, mikor csatlakozhatnak egy olyan szuperhatalomhoz, amely kiugró lehetőséget biztosíthat számukra. A háborúskodás végeztével komfortosan távozhatott a Thrall-al való fiaskó ellenére is vissza Azshará-ba, ahol komoly építkezésekbe fogott. Ekkor épült meg az önarcképét ábrázoló hatalmas kőszobor is.

garrosh hellscream

Garrosh Hellscream (történetét itt olvashatjátok)

The Blank Scroll

Habár Gallywix először nem vállalt részt a Pandaria elleni hadjáratban, hogy kivegye a részét belőle, egy sereget küldött Garrosh támogatására. A seregnek engedélyt adott felülbírálni a Horda döntéseit, mert látta, hogy Garrosh valószínűleg csődbe viszi majd magát a háború folyamán. Gallywix csak később érkezett meg a kontinensre egy másik sereg és gyerekkori barátja, Druz kíséretében. Feladata az volt, hogy nagy erővel bíró relikviákat kutasson fel kontinensszerte, illetve hogy ösztönözze a csapatokat a harcra. Ennek ellenére ideje nagy részét a zászlóshajó fedélzetén töltötte rumot szürcsölgetve a jakuzzija kényelmében.

A saját követői közül néhányan elkezdtek kételkedni e küldetésnek az érdemében, mivel ijesztő volt belegondolni, mi történne ha Gallywix bármely, a küldetés során talált fegyvert átadná a „holdkóros” Garrosh számára. Egy lorevault-ban Druz és Zyja Lorewalker Shuchunnal való találkozásuk folyamán szereztek egy kódolt tekercset, amelyet rejtélyes rúnákkal írtak meg. Kétség sem merült fel bennük, hogy ezt a tekercset átadják közvetlen felettesüknek, Gallywix-nek.

schuchun

Druz, Lorewalker Schuchun és Zyja

Gallwyix a kezében tartva a tekercset, magát a jövőt látta a szemei előtt, amelynek kimenetele csak az ő döntésén múlik. A szóbeszéd szerint a vízió a következő volt: Ha Gallywix magának tartja meg a tekercset, és nem adja át azt Garroshnak, akkor abba még a föld is beleremegne, Garrosh egy árulónak bélyegezné Gallywix-et és lerohanná Azshará-t mindent porig égetve maga mögött. Gallywix maga védené a tekercset egy pókrobot belsejében, kihívva Garrosh-t egy párharcra. Gallywix a vereség küszöbén a tankból kikatapultálva fejelné le Garrosht a szarvainál megragadva. Habár a vízió szerint sikerülne elmenekülnie a tekerccsel, de a harc folyamán gyerekkori jó barátja, Druz is meghalna, pár hónap elteltével pedig maga Gallywix is szörnyű halált halna. Garrosh a tekercset megszerezve a világot pusztulásba és terrorba borítaná a Burning Legion vezetésével.

A szörnyű vízió hatására Gallywix az egyetlen ésszerű döntést hozta meg. A tekercset visszaadta a Lorewalker család kezébe, hiszen a tekercs csak náluk lehet teljes biztonságban.

thrall, garrosh és varian wrynn

Thrall (történetét itt olvashatjátok), Garrosh Hellscream és Varian Wrynn

Gallywix mindvégig jelen volt, a Horda többi vezetőjével együtt, amikor Garrosh-t legyőzték és fogságba ejtették, illetve akkor is, amikor Thrall kinevezte a Horda új vezetőjét, Vol’Jin-t. Gallywix a tiszteletadás jeléül a kalapját megemelve fejet hajtott előtte, hisz tudta, hogy a népének csak így lehet biztonságot nyújtani, a gazdaságot pedig újra felvirágoztatni.

voljin

Vol’jin a Horda új vezetője

Trade Prince Gallywix a Hearthstone-ban a Rouge legendary kártyájának képében jelenik meg. Képessége jól azonosul az életvitelével, úgymond az ellenfél varázslatainak felvásárlásával erősíti az oldalunkat a győzelem elérésének érdekében. Amíg személye lent van a pályán, addig az ellenfél minden varázslatát lemásolja egy coin-ért cserébe fizetség gyanánt.  

Szólj hozzá!

Hírek megtekintése!

Paklik megtekintése!

kártyatörténet gvgkártyatörténet gallywix

Ezeket olvastad már?

További híreink