HírekGarrosh Hellscream, a Warrior

Garrosh Hellscream, a Warrior

Borovi Bence | 2014.06.29 14:00
14839

Garrosh Hellscream warrior

Múlt héten befejeztük a kártyatörténet sorozatunkat, két napja pedig Blizzard is végzett a hőstörténet sorozattal. Garrosh történetét a tovább után olvashatjátok.

Garrosh Hellscream a legendás Grommash Hellscream fia, aki felismerte, hogy tekintélyes személlyé vált Thrall vigyázó keze alatt, aki az elemek mestere és egy erőteljes Shaman. Thrall hordájának részeként Garrosh bebizonyította, hogy ő egy igazi harcos és kiváló vezető. Ahogyan brilliáns felemelkedéssel a Horda vezérévé vált, úgy tragikus származása miatt zsarnokká és erőre éhessé lett, ezáltal egy összetett személyiséget látunk kibontakozni: egy bizonytalan ork, kifordulva magából, aki megpróbál felnőni apja örökségéhez. Garrosh becsületet, dicsőséget és jólétet akart hozni embereinek, de - amik szerinte jó szándékok voltak - csak pusztulást hoztak.

Garrosh Hellscream a harcos

Az évek során Grommash fia kiemelkedő tehetséggé vált Mag'har klánjában Outland-en és végül Thrall meghívta őt az orkok fővárosába, Orgrimmar-ba, hogy az egyik tanácsadója legyen. Míg a Horda fővárosában volt, Garrosh megtanulta, hogy az orkok megélnek ugyan Orgrimmar-ban, de nem virágzik úgy a kultúrájuk, ahogy szerinte kellett volna. Nem tudta megérteni, hogy Thrall miért hozott olyan döntéseket, melyekkel a múlt hibáit próbálta jóvá tenni és a békét fenntartani, ahelyett, hogy bármi olyat tett volna, amely népének jelenlegi érdekeit szolgálná. Továbbá megkérdezte, hogy Thrall miért nem használta a Horda teljes erejét ahhoz, hogy kiirtsa ellenségeiket és egyszerűen erővel elvegye azt, amire szükségük van. A konfliktus lehetőséget biztosított Garrosh-nak, hogy Orgrimmar-t visszaállítsa teljes fényébe és biztosítsa a jólétet az ork népnek, függetlenül attól, hogy mi - vagy ki - áll az útjába.

Garrosh a Szövetséget egyértelműen a Horda ellenségének tekintette és ez volt a legfőbb akadály, hogy a Horda felemelkedhessen a szenvedésből az igazi jólétbe. A Szövetség akadályozta a Hordát minden lépésükben azzal, hogy harcoltak az erőforrásokért, küzdöttek a településekért és megölték az embereiket. Egyértelmű volt Garrosh számára, hogy az egyetlen megoldás a Szövetség teljes elpusztítása és Kalimdor vidékének teljes biztonságba helyezése, annak erőforrásaival együtt a Horda számára.

Garrosh Hellscream a World of Warcraft-ban

Egy fertőzés tört ki Azeroth-on, amivel visszatért az élőhalott Scourge. Garrosh lett a Warsong offenzíva hadvezére, ő vezette a Hordás expedíció fő seregét Northrend-en, ahonnan az élőhalott invázió indult és a Lich King uralkodott. Garrosh aggresszívan és brutálisan taktikázott, a vakmerőség határán mozgott. Majdnem olyan sűrűn harcolt a Szövetséggel, mint ahogy a Lich King élőhalott lényeivel. Azonban az továbbra sem volt kérdéses, hogy Garrosh egy tehetséges hadvezér volt, így a Horda seregei  Lich King erőinek legyőzésével győztesen tértek vissza Northrend-ről.

Garrosh diadalmas visszatérését követően Orgrimmar-ban nagy ünnepségeket tartottak és Thrall odaajándékozta neki Grommash fejszéjét, a Gorehowl-t a Scourge ellen aratott győzelmek tiszteletére. Azonban nem volt minden rendben Orgrimmar-ban. Bizonyos okok miatt, - melyeket még nem értettek - az elemek szellemei irányíthatatlanná és veszélyessé váltak. Megzavarták a legfőbb szállítmányok útvonalait és elvették az erőforrásaikat, melyeknek már egyébként is hiányában voltak a Hordás fővárosban.

Garrosh Hellscream Gorehowl

A káosz az elementál szellemek között addig erősödött, míg végül egész Orgrimmar lángolt a tűz és föld elementáloktól, továbbá Azeroth minden lakója rettegett. Thrall észrevette, hogy mi lehet a gyorsan növekvő káosz oka és Nagrand-ba ment, hogy tanácsot kérjen a bölcs Shaman-tól, aki ott élt a megoldást keresve.

Garrosh maradt az egyetlen kellően népszerű és termetes ork Orgrimmar-ban, így alkalmas volt ideiglenes Warchief-nek. Thrall Grommash Hold-ba hivatta őt és ideiglenesen rábízta a Horda vezetését. Ez a lépés meglepte Garrosh-t. Büszke volt harci erejére, de a politika és a tárgyalások számára idegenek voltak. Figyelmeztette Thrall-t fenntartásairól, de Thrall figyelmen kívül hagyta őket, biztosította Garrosh-t, hogy minden tanácsadója támogatja őt, még a Tauren törzsfőnök, Cairne Bloodhoof is. Meggyőződése volt, hogy aszerint cselekszik, ami a legjobb a Hordának, Garrosh elfogadta a vezetői szerepet.

Garrosh Hellscream Warchief

Egy ideig Cairne és Garrosh jól dolgoztak együtt, de ez nem tartott sokáig. Biztos volt benne, hogy Garrosh vakmerő brutalitása túl veszélyes volt, ezért Cairne kihívta őt egy párbajra a Horda vezetésének jogáért. Ez pontosan az a lehetőség volt, amire a tauren Grimtotem klán uralkodó anyja, Magatha Grimtotem várt és titokban megmérgezte a Gorehowl-t a párbaj előtt. Egy titáni küzdelem alakult ki kettejük között, idős korának ellenére, Cairne tapasztalt és erős harcos volt. Amint ő került fölénybe Garrosh egy kétségbeesett csapást mért Cairne-re a fegyverével, amitől Cairne összeesett, Magatha mérgének köszönhetően. A méreg végigfutott az ereiben és Garrosh kihasználta a lehetőséget, hogy rámérje a halálos ütést. Ahogy a fejsze meg volt mérgezve, úgy fertőződött meg Garrosh uralkodói tekintélye is, és ez a megmérgezett kapcsolat Garrosh és a többi vezető között is megbomlasztotta a hordát.

Hellscream és a Gorehowl

Garrosh folytatta, amit elkezdett. Konfliktusok sorai kezdődtek meg a Szövetséggel egész Kalimdor-on. Támadások sorozatával és stratégiai manőverekkel Garrosh elérte, hogy a Szövetség legjobb katonái Theramore-ba gyülekezzenek. Ezt követően meglépte, amire senki sem gondolt - egy mana bombát dobott a városra, aminek hatásai pusztítóak voltak és a városból nem maradt más, mint egy füstölgő kráter. Azonban a hatalmas Hordás siker ellenére a Horda "nem-ork" tagjai elszörnyedtek Garrosh műveleteitől. A támadás végső eredménye egy széthullott és sebezhető Horda lett, melynek egyes tagjai gyanakvóvá és dühössé váltak Garrosh irányításától, akik ezáltal a lázadás küszöbére kerültek. Garrosh érezvén ezt, a készülő lázadásokat legjobb tudása szerint - könyörtelen brutalitással - elfojtotta. Egyértelművé tette, hogy minden tagja a Hordának, aki nem kíván részt venni a Szövetség elleni háborúban egy áruló és az elit Kor'kron alakulatával fog szembenézni. ...Hogy a helyzet még rosszabb legyen a Theramore-i pusztítás nem törte meg a Szövetség szellemét, úgy, ahogy Garrosh remélte, ehelyett a Szövetség egyesült és elkötelezték magukat a Horda kivégzésére, úgy, ahogyan még soha sem.

Garrosh Hellscream

Diplomáciai megoldásokra nem maradt több remény, és a Szövetség már teljesen belekeveredett egy totális háborúba a Hordával. Pandaria felfedezésével Garrosh seregei összecsaptak a Szövetséggel egy végeláthatatlan csatában. Garrosh azonban nem tudta, hogy Pandariának van egy titka - a Sha. Ezek a lények az old God Y'Sharrj halálakor születtek meg, és a negatív érzelmek fizikai megtestesítői, mint például a düh, a büszkeség és a gyűlölet. Ahelyett, hogy a Sha-ban rejlő veszélyeket vette volna észre, vagy azzal foglalkozott volna, hogy miért erősödnek meg a háborútól, inkább fel akarta használni az erejüket. Garrosh fegyverré akarta volna kovácsolni a Hordát, ami döntően uralhatná Azeroth-ot egyszer és mindörökre. Uralma totális zsarnoksággá alakult és a célja, hogy a Sha-t használja, egyik kegyetlenségből a másikba vezette őt. Megkövetelte, hogy gyilkolják meg a trollok vezetőjét Vol'jin-t, azonban ez a próbálkozás nem járt sikerrel és megcsengették a Divine Bell-t (Isteni Harang), ami Garrosh hű katonáit Sha-val fertőzött borzalmakká alakította. Árulóknak nevezte a trollok egész Darkspear törzsét és megparancsolta, hogy az Orgrimmar-ban tartózkodó "nem-orkokat" gyűjtsék össze, börtönözzék be vagy végezzék ki őket.

Garrosh Hellscream Sha fertőzés

Garrosh műveletei egy totális lázadást indítottak el, amit a Darkspear lázadásnak hívnak. A lázadást Vol'jin vezette a Szövetség segítségével. Garrosh azonban továbbra is elkötelezett volt, hogy felhasználja Panadaria legsötétebb lényeit és beleborította Y'Shaarj szivét egy szent tóba Pandaria egyik legszentebb helyén. A szív sötét ereje reakcióba lépett a szent tóval, így hatalmas Sha energia szabadult fel, ami elpusztította és megfertőzte a környéket. Most, hogy a szív energiával volt tele, a Horda lázadói, a Pandaren-ek és a Szövetség közösen állt szembe vele. Garrosh felkészült, hogy szembeszálljon mindenkivel a megerősített erődjében, amit Orgrimmar alá épített.  Nem ijedt meg senkitől sem, saját Hordáját egy rémséges háborús gépezetté alakította és továbbra is nagyon sok hű katonával rendelkezett. Garrosh testét megtöltötte a tiltott és végtelen erő. Elkötelezett volt, hogy diadalmas győzelmet arasson ellenfelei ellen a Sha erejével, amit irányíthatott, majd saját akarata szerint alakítsa Azeroth-ot és biztosítsa a végső győzelmet az ő "igaz Hordájának".

Gorehowl Hearthstone kártya

Garrosh egy vitatott személyiség, de egy dolog bizonyos: mindig készen áll, hogy erejét a Hearthstone harctereire hozza! Apja fejszéje nagyon ritkán nincs vele és annak éle a legerősebb ellenfeleit is legyőzte már. Amikor megforgatja, a hatalmas fejsze olyan, mintha áldozatának véréért kiáltana. A Gorehowl elképesztő erejét már te is használhatod a Warrior paklidban, hogy fáradhatatlanul tépd szét vele a szerencsétlen lényeket, vagy mérj halálos ütést ellenfeleidre, akárcsak Grommash és Garrosh tette.

Reméljük, hogy élveztétek ezt a betekintést Garrosh történetébe és a Hearthstone Warrior-jának szerepébe.

A Warrior kártyáit megtekinthetitek az adatbázisunkban itt! Legendary kártyája Grommash Hellscream.

Korábbi hősökről szóló cikkeink: Malfurion, a Druid, Uther, a PaladinJaina, a MageThrall, a ShamanAnduin, a PriestValeera, a RogueGul'dan a Warlock és Rexxar, a Hunter.

Forrás: Garrosh Hellscream, a Warrior - Hearthstone Battle.net

Vissza a főoldalra!

hőstörténet warrior

További híreink