HírekAlterac Királysága

Alterac Királysága

Borovi Bence | 2021.11.26 16:00
1203

Alterac Valley artwork

Közeledik az új kiegészítő, így gondoltam ismerkedjünk meg jobban a kiegészítőnek nevet adó területtel. A neveknél próbáltam a hivatalos fordítás szerint idézni, de az írás végén ott vannak eredeti nyelven is, illetve némely esetben magyarázatként szolgál a lábjegyzet.

Forrás: Warcraft Krónikák, wowpedia, internet, saját tapasztalat

Bevezető:

Az Alterac Királyság egyike volt annak a hét emberi nemzetnek, amely a második háború alatt csatlakozott a Lordaeroni Szövetséghez. Az ország az Alterac-hegység néven ismert föld lábánál és hegyvidékén feküdt. Korábban Aiden Perenolde király uralkodott, Alterac a Szövetség leggyengébb királysága volt, és viszonylag kevés katonát és ellátmányt adott.

Alterac árulását követően az alteraci nép szétszóródott, sokan közülük a mai Szindikátust alkotják. A Szindikátus tagjai által viselt maszkok narancssárga színűek, akárcsak a bukott királyság színe.

Alterac

Történelem:

Az alteraci törzs egy Ignaeus által vezetett emberi törzs volt, amely eredetileg az Alterac-hegység lejtői között élt. A más régiókból származó emberek közül sokan faragatlannak és vadnak tartották őket, de bátorságukban és erejükben mégis páratlanok voltak.

Thoradin király és az arathi törzs, akik az emberi törzseket egyetlen nemzetté akarták egyesíteni, heteken át küzdöttek az alteraciak meghódításáért. Thoradin biztos volt benne, hogy le tudja győzni a törzset, ha elég időt kap, de tudta, hogy az ára nagyon magas lesz, és úgy döntött, hogy változtat a taktikáján, hogy elkerülje a felesleges vérontást. Csak pallosával, Strom'karral a kezében vonult fel a hegyre, hogy párbajra hívja ki Ignaeust. Nemsokára Ignaeus előbukkant az erdőből, bőrét vörösre festették a saját törzsi jegyeivel. Ignaeus nagyobb és erősebb volt Thoradinnál, de az arathi vezér a ködös időjárást kihasználva kikerülte Ignaeus csapásait, és lefegyverezte ellenfelét. Ahelyett, hogy megölte volna ellenfelét, Thoradin ezután Strom'kart földbe mélyesztette, és kinyújtotta a béke kezét, ezzel megnyerve az alteracit a maga oldalára.

A törzs Thoradin új nemzetének, Arathornak a része lett, míg Ignaeus a király egyik legkiemelkedőbb hadvezére lett. Amikor az Amani trollok még a trollháborúk előtt elkezdtek betörni Arathor határain belülre, Ignaeus embereivel jóval Arathor határain túlra hatolt, és lemészároltak minden trollt, akivel csak találkoztak. Ignaeus az általa kiontott Amani vérmennyiség miatt érdemelte ki a „Trollvész” nevet.

Évszázadokkal a trollháborúk után Ignaeus leszármazottai lettek a Stromgarde királyság uralkodó családja.

Előzmények:

Alterac egykor az alteraci{1} törzs otthona volt, Alteracot a Sötét Portál megnyílása előtti harmadik évezredében alapították, amikor az Arathor Birodalom elterjedt Lordaeron déli részén. A korai emberi telepesek az Alterac-hegységben építettek egy várost, valószínűleg kihasználva a hegyeken átvezető fontos kereskedelmi útvonalakon való elhelyezkedését. A település nagyjából Gilneas és Kul Tiras városaival egy időben erős városállammá nőtte ki magát.

Az évszázadok múlásával Alterac kulturálisan elkülönült a birodalmi főváros, Strom lakóitól, ugyanakkor mindvégig szilárdan hűséges maradt a hatalomhoz. Hadserege a birodalom egyik legerősebbjévé nőtte ki magát, valószínűleg a birodalom északi határán elfoglalt helyzete miatt. alteraci felfedezők voltak azok (a Gilneanokkal{2} együtt), akik feltérképezték Khaz Modan földjeit, és diplomáciai kapcsolatokat kezdeményeztek Arathor és Vashámor{3} között.

Királyság megalapítása:

Alterac függetlenné válása nem forradalom vagy hivatalos rendelet útján történt. Ehelyett a függetlensége lassan nőtt, ahogy Arathor hanyatlani kezdett. Strom vezetése hajlandó volt átadni a hatalmát a határain belüli városállamoknak, ahelyett, hogy maga intézte volna az ügyeket. A Sötét Portál megnyílása előtt 1200-ra Alterac teljesen független lett, miután az utolsó arathi uralkodó elhagyta Stromot. A többiekhez képest viszonylag kis királyság volt. A fővárost "Alterac Városa{4}" néven kezdték emlegetni, valószínűleg azért, hogy megkülönböztesse magát a királyság nevétől. Az ország területének nagy része az Alterac-hegység zord és hegyvidéki terepe volt.

Quel'Thalas

A Második Háború előtt Lordaeron emberi királyságai a politikai játszmák során kihívásokkal és akadályokkal szembesültek egymás ellen. E népek között nem volt két olyan rivális, mint Alterac és Stromgarde. Kettejük közelsége és hegyi határaik látszólagos kétértelműsége számos háborúhoz és összetűzéshez vezetett. Trollvész Thoras{5} király többször is csatába vezette Stromgarde seregeit a tiszteletreméltó alteraci Hath{6} tábornok ellen. Folytonos viszálykodásuk feszültsége érezhető volt a Szövetség csúcstalálkozóján, ahogy Perenolde Trollvészre meredt. Elképzelhető, hogy ez a viszálykodás volt az, ami elidegenítette Alteracot és vezetőjét a többi szövetségi nemzettől, akik pozitív kapcsolatot ápoltak Trollvésszel. Ez az elidegenedés viszont hozzájárult ahhoz, hogy Perenolde hajlandó volt a Második Háború közepén e szövetségesek ellen fordulni.

Eastern Kingdoms

A Második Háború:

Amikor az ork horda híre Lordaeronba érkezett összeült a Hét Nemzet Tanácsa. Anduin Lothar és II. Terenas Menethil király mellett ott volt még Gilneas ura Szürkesörény Genn, Kul Tirasból Szilajrév Daelin{7} admirális, Dalaranból Antonidas ősmágus, Stromgardból Trollvész Thoras király és Alteracból Aiden Perenolde király. Gilneas és Alterac kezdetben vonakodott csatlakozni a Lordaeroni Szövetséghez. Ez köszönhető volt többek között a Halálszárny által terjesztett pletykáknak, miszerint Viharvárad urai nem boldogulnak a lázongó parasztokkal. És ez hihetőbbnek tűnt, mint másvilágból származó hódítókról szóló történet.

Sokáig úgy tűnt a Szövetség nem fog megalakulni, ekkor azonban Turalyon kért szót. Hathatós érveinek köszönhetően azonban az uralkodók félretették sérelmeiket, így végül megalakult a Szövetség. Olyan erő jött így létre, melyhez fogható nem volt Thoradin király ideje óta.

Perenolde hűen ahhoz a természetéhez, hogy elkerülje azokat a konfrontációkat, amelyeket nem tartott képesnek megnyerni, igyekezett elkerülni a katonai akciókat a Hordával, és inkább a diplomáciai lehetőségeket kereste. Miután azonban látta, hogy végül a többi királyság csatlakozott, és attól félt, hogy egyedül marad a Horda elleni harcban, Alterac végül úgy döntött, hogy csatlakozik a Szövetséghez.

A Második Háború kezdete azonban az orkoknak kedvezett, és a Szövetség számára a jövő borúsnak tűnt. Perenolde a Szövetség bukásától tartva féltette királyságát, ezért együttműködött az ork hordával, és a királyság túléléséért cserébe információkkal látta el őket. Mikor a Horda Alterac hegyei közé ért, a király elhatározta, hogy segít nekik és szabad átvonulást biztosít földjein cserébe azért, hogy a Horda megkíméli.  Perenolde megszervezte, hogy a Tarren Millen áthaladó high elfek konvoját erdei trollok támadják meg, parasztlázadást szervezett Tyr Kezénél{8}, hogy fedezze az ottani bányászati műveleteket, és kalózokat alkalmazva megpróbálta meggyilkolni Fényhozó Uthert{9}, hogy megzavarja az Ezüstkéz Rendjét{10}. Perenolde a Hordát is akadálytalanul átengedte a királyságán a Főváros felé vezető alterac-hegyi hágókon keresztül. Ennek érdekében megparancsolta katonai vezetőinek, hogy több északi hegyi hágót vegyenek őrizetük alá, és kerüljenek el több déli útvonalat.

Az alteraci tengerészek és katonák végül az orkok oldalán harcoltak a háború különböző csatáiban. Miután Perenolde árulása lelepleződött, Stromgarde serege Trollvész Thoras vezetésével a kis királyságba utazott, és gyorsan statáriumot rendelt el. Hath tábornok vonakodva megerősítette Perenolde árulását, miután Stromgarde királyával szembesítették. Ezután elküldte csapatait, hogy Trollvész csapataihoz csatlakozva megállítsák az orkok előrenyomulását a hágókon keresztül.

alteraci túlélők, különösen a trónfosztott Aiden Perenolde, később segítették Ner'zhul erőit a sámán azon törekvése során, hogy mágikus ereklyéket lopjanak, és ezzel új portálokat nyissanak. Alterac kémei ellopták Medivh Könyvét{11} Új Viharváradból{12}, kihasználva a Vérimádó Teron{13} vezette Árnyékhold klán erőinek támadását. A Könyvet egy alteraci mágus vitte el, de később Ner'zhulnak adták, cserébe a Lordaeron és Stromgarde erői elleni katonai segítségért.

A Második Háború utóhatása:

A háború végén a nemzetek vezetői, Alteracot kivéve összegyűltek, hogy megvitassák a Keleti Királyságok újjáépítését. Alterac sorsáról feszült vita alakult ki a gyűlésen.

A háború végét követően Trollvész Thoras azt követelte, hogy Alterac keleti részét csatolják Viharbástyához a konfliktus során tett erőfeszítései és áldozatai elismeréseként. Lordaeron királya, Terenas bizonytalan volt, hogy mit tegyen, és azon gondolkodott, hogy a trónt Perenolde fiának, Alidennek adja. A gilneasi Szürkesörény Genn{14} is bekapcsolódott a vitába, és támogatta Perenolde egyik unokaöccsének, Isidennek a követeléseit, aki Gilneasban keresett menedéket. Halálszárny{15} Lord Daval Prestornak, Perenolde király távoli unokatestvérének álcázva magát, meggyőzte Terenas királyt, hogy Alteracban vezessenek be katonai szükségállapotot. Ezzel továbbra is megosztva a Szövetség figyelmét saját tervei eléréséhez.

Perenoldot a királyi kastélyba börtönözték. Vérimádó Teron Medivh Könyvét akarta megszerezni így maga vezette a királyi kastély elleni ostromot. A király elméje eddigre már Halálszárnynak köszönhetően megbomlott, így elhitte, amikor Vérimádó a könyvért cserébe azt ígérte elpusztítja a Szövetség erőit. Miután megkapta a könyvet elhagyta Alteracot és a maga módján be is tartotta az ígéretét. A Szövetség katonái nem sokat tudtak tenni a sárkányok pusztító ereje ellen. Ezzel együtt azonban Alterac Városa is elpusztult. Alterac a mai napig is romokban hever.

Alterac

Alterac királyságként ténylegesen megszűnt, amikor Lordaeron és Stromgarde erői megdöntötték Lord Perenolde uralkodását. A nemzet felbomlását követő, anarchiával teli napokban létrejött Szindikátus azonban politikailag aktív, valamint katonailag is erőteljes egységgé vált. Bár elszakadtak havas hazájuktól, az alteraci nemesség utolsó tagjai, akik most a Szindikátust vezetik, bosszút akartak állni régi ellenségükön, Stromgarde-on. Nem tudni pontosan, mikor jelent meg először a Szindikátus, de vezetője, Aliden Perenolde ismeretlen ideig az Alterac-hegységben kezdte meg működését, mielőtt Thrall megszökött a Barnavárból{16}.

Lord Aiden Perenolde vezetésével a Szindikátus visszafoglalta az Alterac-hegységet, és jelenleg az ogrékkal és az élőholtakkal küzd, hogy megtartsa földjeit.

Az alteraci nemességet a következő kiáltvánnyal hivatalosan is kiszorították:

TUDOMÁSUL VESZÜNK, hogy az Aiden Perenolde úrnak nevezett személyt és minden ismert szövetségesét, a háború alatt a hitvány Hordával való kapcsolatuk és a Szövetséggel és annak polgáraival szembeni áruló cselekedeteik miatt megfosztjuk minden földjétől, birtokától és vagyonától, és a továbbiakban a Szövetség árulóiként ismerjük őket. Elveszítik minden polgárjogukat a Szövetségben. Valójában Lordaeron minden polgárának ellenségének tekintendők. E föld egyetlen jó embere se mutasson nekik vendégszeretetet, kegyelmet vagy menedéket. Vegyétek figyelembe a becsületet, amit a Szövetségnek és polgárainak adtak, és ne bánjatok velük jobban.

Így szólott az új Szövetségnek hetedik évében.

- Sir Fényhozó Uthertől az Ezüstkéz Lovagjától.

Alterac-völgy{17}:

Alterac Valley

A Sötét Portál megnyílását követően a legtöbb ork törzs már átkelt rajta, mikor a Dérfarkas Klán{18} is csatlakozott hozzájuk. Durotan továbbra is elítélte Gul'dant és megvetett mindenkit, aki a fel-mágiát használja. Eleinte ők is a többi orkkal harcoltak az emberek ellen, de egy alkalommal Gul'dan felkereste és világosan a tudtára adta, hogy többé már nem részei a Hordának. Megparancsolta a Dérfarkasoknak, hogy azonnal hagyják el a Fekete Mocsarat{19} és vissza ne merjenek térni vagy mindnyájukat megöleti. Durotan és klánja így elindult északnak. Drek'Thar a törzs egyik sámánja volt az, aki képes volt beszélni a szellemekkel. A szellemek egy hólepte hegyvonulatot mutattak neki messzi északon, ami hasonlatos volt őseik földjére.

Mikor Durotan és Draka gyermeke megszületett elborzadva látták, hogy a kicsi bőre zöld színű, eltérően az orkok megszokott barna színétől. Durotan biztos volt benne, hogy ez a Gul'dan sötét uraival kötött megállapodás eredménye, mely örökre megátkozta az ork fajt. Elhatározták, hogy hárman visszatérnek délre és felnyitják a többi ork szemét is. Drek'Thar látomást küldött Végzetpöröly Orgrimnek{20} melyben tájékoztatta, hogy Durotan találkozni akar vele. Orgrim testőreit magával vitte a találkozóra. A találkozón Durotan, Draka és Orgrim megegyeztek, hogy Dul'dant meg kell állítani. A tervük az volt, hogy Durotanék visszatérnek északra, Orgrim pedig délre és majd üzen nekik. Melléjük adta testőreit, hogy kísérjék el az úton őket. Azonban azok Gul'dan Árnyéktanácsának tagjai voltak és mindent hallottak a találkán. Visszaúton megtámadták és végeztek Durotannal és Drakával a csecsemő Go'elt pedig a sorsára hagyták. Orgrim miután a testőrök még napok múlva sem tértek vissza néhány megbízható harcosát elküldte, hogy derítsék ki mi történhetett. A harcosok miután fényt derítettek a dologra a gyilkosok nyomába eredtek és végeztek velük mielőtt még azok Gul'dant tájékoztatták volna.

Durotan halálával és örökösének eltűnésével Drek'Thar vette át a Dérfarkasok vezetését, és az Alterac-völgy déli részén alapítottak új otthont maguknak.

A közelmúltban azonban a dérfarkasok viszonylagos békéjét megtörte a törpe Stormpike Expedíció érkezése.

A Stormpike Expedíció a völgy északi részén telepedett le, hogy természeti kincsek és ősi titáni ereklyék után kutasson. Valószínű, hogy nem tudtak a dérfarkas orkokról, amikor úgy döntöttek, hogy a völgybe látogatnak. Szándékaik ellenére a törpék jelenléte heves konfliktust váltott ki a délre fekvő Dérfarkasokkal, akik megfogadták, hogy elűzik a betolakodókat a földjeikről. A stormpikei törpék egy első expedíciót, a

Stormpike Őrséget{21} küldték ki, hogy ősi múltjuk emlékei után kutassanak és természeti kincseket bányásszanak, és (szerintük) provokáció nélkül támadtak rájuk a területfoglaló dérfarkasok.

A mai napig nem tisztázott ki támadt először, de a két csoport sorozatos összetűzései során megidéztek két hatalmas entitást Ivust az Erdő Urát, és Lokholart a Jégurat.

Ivus Lokholar

Emellett Vashámor törpéi is úgy gondolják, hogy nekik is joguk van a földekre, és Bronzszakáll Magni{22} "szuverén imperialista imperatívuszt" adott ki a Stormpike Őrségnek, hogy vegyék el a földeket Vashámor számára. Az ősi törpékhez kapcsolódnak még a völgy északi részén található troggok.

Jelenleg mindkét frakció (a troll frakció is) úgy gondolja, hogy történelmi kapcsolatai vannak a völgyekhez, és vissza akarják venni azokat.


1: Alterac lakóinak megnevezése: alteraci

2: Gilneas lakóinak megnevezése Gilnean

3: Ironforge

4: Alterac City

5: Thoras Trollbane

6: Hath of Alterac

7: Daelin Proudmoore

8: Tyr's Hand

9: Uther the Lightbringer

10: Order of the Silver Hand

11: Book of Medivh

12: New Stormwind (Viharváradot az Első Háború idején porig rombolta a Horda)

13: Teron Gorefind

14: Genn Greymane of Gilneas

15: Deathwing

16: Durnholde Keep

17: Alterac Valley

18: Frostwolf Clan

19: Black Morass

20: Orgrim Doomhammer

21: Stormpike Guard

22: Magni Bronzebeard

Vissza a főoldalra!

av történet

További híreink